Team Xraids

PREPARADOR MOTOS I QUADS

XRAIDS TEAM
c/ LLorenç Agustí Quintana, 105
Polígon Empresarial Entrevies nau 13
25191 – Lleida
TEL : 0034 973 143 209 | 0034 608 324 392

www.xraids.net
Twitter : https://www.facebook.com/XRAIDS-220829084609920/
Facebook : https://twitter.com/xraidsemotion
Instagram : https://www.instagram.com/xraidsrally/

PERSONA DE CONTACTE :
JOAN FERNANDEZ
0034 973 673 911/ 0034 608 324 392
joan@xraids.net

XRAIDS TEAM OFEREIX ASSISTÈNCIA A MOTOS I QUADS POSSANT A DISPOSICIÓ, ENTRE D’ALTRES MITJANS, UN CAMIÓ 6X6 TOTALMEN EQUIPAT.  PODEN ENCARREGAR-SE DE TOTA LA VOSTRA LOGÍSTICA (MECÀNICA, TRANSPORT, EMMAGATZEMATGE,  …)